Hřebčín se nachází v přírodním parku Džbán a rozkládá se na celkové ploše 90 ha, která je rozdělena na pastviny, louky, lesy a sady. Veškeré plochy obhospodařuje hřebčín pomocí vlastních zaměstnanců. V rámci zvýšení biodiverzity a revitalizace přilehlého okolí se postupně rekonstruují přilehlé plochy včetně náhonu, rybníka a sadů a obnovují se staré stezky, remízky a údolní niva.

     Hřebčín Tasov je v současnosti největším chovatelem koní plemene Furioso v České republice. Plemeno Furioso představuje teplokrevné plemeno koní, které vzniklo v procesu šlechtění v Rakousko - Uherské monarchii splynutím polokrevných a angloarabských kmenů Furioso, North Star, Przedswit, Star of Hannover, Gidran a v ČR Catalin při soustavném používaní anglického plnokrevníka, araba a anglonormana.  Chovná oblast je vymezena jednak územím Slovenské republiky, kde bylo plemeno Furioso uznáno v roce 1998 (vydáním Statutu plemenné knihy Furioso) a dále jednotlivými chovy nebo chovatelskými sdruženími v zahraničí, zejména v České republice, Rakousku, Maďarsku a Polsku. Polokrevné a angloarabské kmeny, které svým splynutím daly základ vzniku samostatného plemene Furioso, se dodnes vyskytují v řadě rodokmenů moderních sportovních koní, nejen na území bývalého Rakouska-Uherska.

     Kromě koní plemene Furioso se v tasovském hřebčíně chovají také moravští teplokrevníci, jelikož se jedná o příbuzné plemeno, s podobnými exteriérovými i charakterovými rysy. Obě plemena se z důvodu snahy o jejich popularizaci každoročně účastní různých průvodů, včetně žateckého Chmelfestu a Celokrajských dožínek Ústeckého kraje na Peruci. Stranou zájmu nezůstává ani výstavnická činnost a ukázky mnohostranného využití Furiosa a moravského teplokrevníka během různých akcí, pořádaných hřebčínem či chovatelskými svazy.

     K hlavním aktivitám hřebčína kromě samotné chovatelské činnosti patří služby, týkající se výchovy dětí a mládeže v oblasti chovu a výcviku koní. V současné době hřebčín provozuje jezdeckou školičku pro děti, odborné kurzy pro veřejnost, hipoterapii a hiporehabilitaci pro hendikepované děti a dospělé, a dále umožňuje praktickou výuku studentům Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci. Pro výcvik dětí i studentů jsou přednostně využíváni koně plemene Furioso a moravský teplokrevník z vlastního chovu, jelikož tato plemena jsou díky svému charakteru a konstituci pro kontakt s dětmi a jezdecký výcvik nejvhodnější.

     Protože zvíře dokáže mnohdy vyléčit nejen tělo, ale i duši a koně jsou v tomto směru jedineční svojí povahou a přístupem k člověku, spolupracuje hřebčín úspěšně již řadu let s terapeutickou komunitou Němčice a Karlov, spadající pod nestátní neziskovou organizaci Sananim, která působí v oblasti drogových závislostí a která napomáhá „ztraceným“ lidem vrátit se zpět do života.

     Hřebčín není lhostejný ani k těm, kterým nebylo dopřáno to štěstí narodit se bez hendikepu, ať již mentálního či fyzického, nebo se jim díky úrazu či nemoci převrátil život vzhůru nohama. Děti i dospělí mají v hřebčíně neustále k dispozici své koňské kamarády a každé léto tak s nimi mohou v rámci speciálních rehabilitačních pobytů strávit příjemné chvíle.